Innovation through collaboration?

Contributing to the Swedish Economic Forum Report for 2021 with a piece on whether innovation happens through collaboration or not. Complete reference below: Sandström, C. (2021) Innovation through collaboration in order to meet grand challenges? A critique of current trends in industrial policy, in Andersson, M., Deiaco, E. and Eklund, J. Swedish Perspectives on Industrial… Fortsätt läsa Innovation through collaboration?

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

När politikerna berusades av etanolbilar

Ny artikel i Smedjan, den här gången tillsammans med Rickard Björnemalm om lärdomar från statens misslyckade satsningar på etanolbilar. Här är några av lärdomarna: ”Historien illustrerar hur även förment teknikneutrala lagar och regler i praktiken leder till alltför stora interventioner som i sin tur låser in marknaden i fel teknik.” ”Etanolbilen visar också hur stora… Fortsätt läsa När politikerna berusades av etanolbilar

Rapport publicerad hos Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har släppt en rapport där Jerker Moodysson och Christian Sandström bidragit med ett kunskapsunderlag gällande Den Tredje Generationens Innovationspolitik och huruvida den kan bidra till transformativ omställning eller inte. Rapporten i sin helhet kan läsas här

Ny Bok: Mycket mer för Mindre – Tillväxt och Hållbarhet i Sverige

Igår släppte vi skriften ”Mycket mer för Mindre – Tillväxt och Hållbarhet i Sverige”. Nedan en sammanfattning av boken: 1. Världens koldioxidutsläpp stiger fortfarande, vilket är ett enormt problem och arbete återstår. Men empiriska data från Sverige visar att det har gått att kombinera en växande ekonomi med krympande miljöpåverkan. Detta betyder att positiv förändring… Fortsätt läsa Ny Bok: Mycket mer för Mindre – Tillväxt och Hållbarhet i Sverige