Smedjan 18 december 2018: Näringspolitiken skapar bidragsentreprenörer

Christian Sandström, Nils Karlson och Karl Wennberg skriver på Smedjan om hur företagsstöd leder till opportunistiska beteenden hos företag:

“Forskning vid Ratio gör gällande att olika former av stöd ger upphov till märkliga incitamentsstrukturer där vissa företag sätter i system att söka pengar från staten. De utvecklas till bidragsentreprenörer, och resultaten visar att dessa får lägre produktivitet samtidigt som lönerna går upp (Gustafsson, Tingvall & Halvarsson, 2018). Det är just tillförseln av externa medel utan några krav på avkastning som kan möjliggöra den långsiktigt farliga kombinationen högre löner och lägre produktivitet.”

Artikeln kan läsas här.

Peter Karlstén i Norran 25:e februari om Innovationspolitik för Tillväxt

“Rapporten visar också att betydande belopp går till det man kallar ”bidragsentreprenörer”. Dessa kännetecknas av högavlönade anställda med låg produktivitet. En dålig kombination för ett land som vill fortsätta vara en välfärdsstat.”

“Min uppfattning är att näringslivet får bättre effekt av sänkta skatter än av bidrag som är krångliga och tidskrävande att söka.”

Artikeln kan läsas här.

Kristianstadsbladet 25 februari: Stäng av bidragskranen till företagen

Idag skriver Liberala Nyhetsbyrån (Kristianstadsbladet) och Joakim Broman om förra veckans begivenheter. Roligt också med direkt referens till Anders Gustafssons avhandling:

“Alla utvecklade ekonomier gör det. Miljard efter miljard satsas år efter år på innovationspolitik, det vill säga företagsstöd som ska få nya, spännande företag att växa fram och bidra till tillväxten. Men vad är effekten av de satsade pengarna? Som Jason Potts, professor på Kungliga Tekniska Universitetet i Melbourne, uttryckte det på forskningsinstitutet Ratios boklansering i veckan: “‘the dirty little secret’ är att vi trots decenniers studier aldrig hittat någon effekt.”

“Enskilda studier kan hitta kortsiktiga resultat. Anders Gustafsson, doktor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, pekar i sin avhandling på en tillfällig “sockerkick”, där företag exempelvis kan anställa fler. Men effekten avtar snabbt och det tycks inte finnas någon långsiktig påverkan.”

“Christian Sandström, docent i industriell ekonomi och en av författarna till Ratios “Innovationspolitik för tillväxt” (i nyupplaga), pekade under boklanseringen på områdets snedvridna incitament. Politiker som vill verka handlingskraftiga behöver ha en satsning att peka på, trots att det inte är brist på kapital som är problemet. Enskilda företag har skäl att propagera för och söka mer bidrag. Förlusten tas av det ansiktslösa skattebetalarkollektivet.”

Innovationspolitik för tillväxt återges på Realtid.se

På Realtid.se skriver den moderate ekonomen Peter Tovman om näringspolitiken med utgångspunkt i vår skrift:

“I en debattartikel av Ratioforskarna Christian Sandström, Nils Karlsson, Karl Wennberg och i deras bok ”Innovationspolitik för tillväxt” framgår bland annat att svenskt företagsstöd och näringspolitik som genomförts under flera regeringar har haft liten eller ingen effekt.”

Artikeln kan läsas i sin helhet här.