Månad: mars 2019

  • Anders Ydstedt recenserar Innovationspolitik för Tillväxt

    Anders Ydstedt recenserar vår bok i Svensk Tidskrift: ”Den förra mandatperioden präglades svensk näringspolitiken av utspel om nationella strategier, samordnare och käcka begrepp som Team Sweden. Allt för att visa särskilt intresse för områden som regeringen trodde främjades av en aktiv statlig näringspolitik.” ”En sådan politik är inte bara slöseri med skattemedel, det finns också […]