Pontus Almquist om Teknik slår Politik i Örnsköldsviks Allehanda

Pontus Almquist skriver en ledare i Örnsköldsviks Allehanda som tar sitt avstamp i våra studie om samspelet mellan ny teknik och regleringar. Ledaren refererar och länkar till vår artikel i Ekonomisk Debatt (2016) rubricerad Varför kan teknik slå politik? (länk här)

Almquist får in ett citat från Marilyn Monroe:

“Sometimes things fall apart so that better things can fall together”

Texten innehåller också passager såsom:

“Etablerade företag har inaget intresse av nya institutionella förutsättningar inom den egna branschen – även om det är till konsumenternas fördel.”

“Såsom Ratiostudien påpekar kan stora och etablerade aktörer utöva så kallad regulatory capture – det vill säga, att man påverkar lagstiftningen till sin egen fördel på nya företags bekostnad. Man har dessutom etablerade kanaler in till makten; representeras i regeringens remissrundor, och har ett socialt och ekonomiskt kapital som är överlägset uppstickarnas.”

Den kan läsas i sin helhet här.