Månad: oktober 2021

  • När politikerna berusades av etanolbilar

    Ny artikel i Smedjan, den här gången tillsammans med Rickard Björnemalm om lärdomar från statens misslyckade satsningar på etanolbilar. Här är några av lärdomarna: ”Historien illustrerar hur även förment teknikneutrala lagar och regler i praktiken leder till alltför stora interventioner som i sin tur låser in marknaden i fel teknik.” ”Etanolbilen visar också hur stora […]