När politikerna berusades av etanolbilar

Ny artikel i Smedjan, den här gången tillsammans med Rickard Björnemalm om lärdomar från statens misslyckade satsningar på etanolbilar.

Här är några av lärdomarna:

“Historien illustrerar hur även förment teknikneutrala lagar och regler i praktiken leder till alltför stora interventioner som i sin tur låser in marknaden i fel teknik.”

“Etanolbilen visar också hur stora satsningar i praktiken inte kan vara teknikneutrala eftersom det vid varje givet tillfälle inte finns särskilt många teknologier att förhålla sig till.”

“Storskalig industriell interventionism leder per automatik till en frånvaro av teknikneutralitet och till en ryckighet.”