Blekine Läns Tidning om vår bok: “När politiker och byråkrater leker riskkapitalister”

BLT skriver om vår bok:

“Ny forskning från forskningsinstitutet Ratio, som under fem år bedrivit ett forskningsprojekt med ett femtiotal nya studier, visar dock att den aktiva näringspolitiken kostar mer än den smakar. ”Det är med andra ord ytterst tveksamt om företagsstöden faktiskt bidrar med tillväxt och nya jobb”, summerar de i en debattartikel i Dagens Nyheter (DN den 29 december). Och de fortsätter: ”Myndigheter och politiker kan svårligen att identifiera de företag eller sektorer där framtida innovationer kommer att uppstå. De saknar både den information och de incitament som krävs.”

Artikeln kan läsas här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *