Peter Karlstén i Norran 25:e februari om Innovationspolitik för Tillväxt

“Rapporten visar också att betydande belopp går till det man kallar ”bidragsentreprenörer”. Dessa kännetecknas av högavlönade anställda med låg produktivitet. En dålig kombination för ett land som vill fortsätta vara en välfärdsstat.”

“Min uppfattning är att näringslivet får bättre effekt av sänkta skatter än av bidrag som är krångliga och tidskrävande att söka.”

Artikeln kan läsas här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *