Sammanfattning av VQ Forum 2019

Christian Sandström föreläste på VQ Forum 2019 på temat “Disruption in the Legal Sector?”. En sammanfattning av föredraget och konferensen finns här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *