Sammanfattning av VQ Forum 2019

Christian Sandström föreläste på VQ Forum 2019 på temat “Disruption in the Legal Sector?”. En sammanfattning av föredraget och konferensen finns här. Slides finns här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *