Books and Reports

Wennberg, K., Sandström, C. (eds)(2022) Questioning the Entrepreneurial State, International Studies in Entrepreneurship, vol 53. Springer, Cham. Available here.

Grafström, J., Sandström, C. (2020) Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige, Ratio. Tillgänglig här.

Tillväxtanalys (2020) Tredje generationens näringspolitiska program – kunskapsöversikt och problematisering, PM 2020:12. Tillgänglig här.

Jörnmark, J., Sandström, C. (2020) Den industripolitiska återvändsgränden, mer information här

Bureaucrats or markets in innovation policy?, mer information
here

Innovationspolitik för tillväxt, tillgänglig här.

Disruptiv Digitalisering av marknaden för juridiska tjänster – snabb evolution eller teknisk revolution?, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-12-14 at 17.21.20

Digital Disruption – Konsekvenser för företagande, individer och samhälle, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-02-06 at 06.39.13

Hur Onlineutbildning påverkar den högre utbildningen, tillgänglig här
Onlineutbildning Sandström

Var Skapades Sveriges 100 främsta innovationer? tillgänglig här
100 innovationer

Fjärrvärmen och Monopolet, tillgänglig här
Fjärrvärmen

Guld och Gröna Jobb, tillgänglig här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *