Reports

Innovationspolitik för tillväxt, tillgänglig här

Disruptiv Digitalisering av marknaden för juridiska tjänster – snabb evolution eller teknisk revolution?, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-12-14 at 17.21.20

Digital Disruption – Konsekvenser för företagande, individer och samhälle, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-02-06 at 06.39.13

Hur Onlineutbildning påverkar den högre utbildningen, tillgänglig här
Onlineutbildning Sandström

Var Skapades Sveriges 100 främsta innovationer? tillgänglig här
100 innovationer

Fjärrvärmen och Monopolet, tillgänglig här
Fjärrvärmen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *