Reports

Innovationspolitik för tillväxt, tillgänglig här

Disruptiv Digitalisering av marknaden för juridiska tjänster – snabb evolution eller teknisk revolution?, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-12-14 at 17.21.20

Digital Disruption – Konsekvenser för företagande, individer och samhälle, tillgänglig här.
Screen Shot 2017-02-06 at 06.39.13

Hur Onlineutbildning påverkar den högre utbildningen, tillgänglig här
Onlineutbildning Sandström

Var Skapades Sveriges 100 främsta innovationer? tillgänglig här
100 innovationer

Fjärrvärmen och Monopolet, tillgänglig här
Fjärrvärmen

Guld och Gröna Jobb, tillgänglig här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *