Månad: mars 2015

  • Uppstickare banar vägen för tekniksprång

    Intervju med Christian Sandström hos Svenskt Näringsliv om innovation, teknikskiften och behovet av entreprenörskap här.

  • Kommer digital teknik stöpa om den högre utbildningen?

    Digitaliseringen leder i stort sett alltid till sjunkande priser, vertikal desintegrering (sk unbundling), tilltagande konkurrens och ofta till att offentliga monopol (spel, radio, TV, aktiehandel, telefoni) kullkastas. Varför skulle universitetssektorn på sikt utgöra ett undantag? I tidningen Universitetsläraren argumenterar jag att den högre utbildningen kan vara på väg mot ett antal omvälvningar de kommande åren. […]