Månad: april 2015

  • Video – hur påverkar digitaliseringen den högre utbildningen?

  • The Entrepreneurial State?

    I senaste numret av Ekonomisk Debatt recenserar jag Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State. Avslutningen ger en god sammanfattning: ”tonen är genomgående uppskruvad, bitvis raljant och emellanåt osaklig på ett sätt som inte anstår en forskare. När detta kombineras med en bristfällig teoretisk förståelse för innovationspolitik och en empiri som i bästa fall kan beskrivas […]

  • Symmetric Assumptions in the theory of disruptive innovation

    In December 2014, I published a paper together with Henrik Berglund and Mats Magnusson, discussing the theoretical assumptions underpinning current theory theory on disruptive innovation. The paper can be read here, below an abstract: The literature on disruptive innovation has convincingly explained why many established firms encounter problems under conditions of discontinuous change. Incumbents fail […]

  • Digitala Universitet

    Jag skriver i Upsala Nya Tidning om digitaliseringens inverkan på den högre utbildningen. Artikeln kan läsas här.