Månad: januari 2019

 • I norsk press om elbilar

  ”Jeg ville skilt nytt og gammelt for å unngå konflikter. Så ville jeg rekruttert fra andre typer virksomhet. Til sist ville jeg satt elektrifisering høyt på agendaen for å vise alle ansatte at det er viktig.” Texten kan läsas här.

 • Arbetsvärlden: ”Nya data visar på flera företagsstöd utan effekt”

  ”Storstäder gynnas, sysselsättning uteblir och vissa företag kan bli bättre på att söka bidrag än att utveckla idéer. Nya utvärderingsmetoder avslöjar problem med det statliga riskkapitalet till företag och nu uppmanar Ratio en ny regering att göra hemläxan.” Artikeln kan läsas här.

 • Blekine Läns Tidning om vår bok: ”När politiker och byråkrater leker riskkapitalister”

  BLT skriver om vår bok: ”Ny forskning från forskningsinstitutet Ratio, som under fem år bedrivit ett forskningsprojekt med ett femtiotal nya studier, visar dock att den aktiva näringspolitiken kostar mer än den smakar. ”Det är med andra ord ytterst tveksamt om företagsstöden faktiskt bidrar med tillväxt och nya jobb”, summerar de i en debattartikel i […]

 • Expressens ledarsida om vår bok Innovationspolitik för tillväxt

  Expressens ledarsida skriver om vår bok: ”En av de femtio delstudierna visar att stöden – via Vinnova, för innovationer, Energimyndigheten och Tillväxtverket – till betydande del går till bidragsentreprenörer… … De företagen kännetecknas av att ha högutbildade, högavlönade anställda och låg produktivitet. Det är en kass kombo om Sverige ska kunna fortsätta vara en välfärdsstat.” […]

 • DN Debatt om Innovationspolitik

  Skriver tillsammans med Nils Karlson och Karl Wennberg på DN Debatt (29/12 2018) om svensk innovationspolitik länk här: ”Staten lägger nästan 30 miljarder per år på att stötta företag med kapital utifrån antagandet att det är brist på kapital som hindrar framväxten av nya innovationer. Men vi kan i vår forskning inte se att det […]