Etikett: disruptiv innovation

  • Är 3D Printing en Industriell Revolution?

    På ESBRIs föreläsningsserie Estrad, föreläste jag den 1:e oktober om huruvida 3D Printing är en industriell revolution eller inte. Detta gjordes med utgångspunkt i min egen kartläggning av hörapparatsindustrins övergång till att använda tekniken för tillverkning av snäckor. Föreläsningen kan ses på Esbris hemsida, här. EFN Web TV gjorde en intervju, den kan ses här. […]