Etikett: Hearing aid

  • Is 3D Printing a Disruptive Innovation?

    My work on 3D Printing and the Hearing aid industry is now published in the journal Technological Forecasting and Social Change. The paper can be retrieved here. The abstract can be found below: 3D Printing technologies have received extensive attention in recent years, but empirical investigations of how this technology is used for manufacturing are […]

  • Är 3D Printing en Industriell Revolution?

    På ESBRIs föreläsningsserie Estrad, föreläste jag den 1:e oktober om huruvida 3D Printing är en industriell revolution eller inte. Detta gjordes med utgångspunkt i min egen kartläggning av hörapparatsindustrins övergång till att använda tekniken för tillverkning av snäckor. Föreläsningen kan ses på Esbris hemsida, här. EFN Web TV gjorde en intervju, den kan ses här. […]

  • 3D Printing of Hearing Aids at Widex, Denmark

    This Thursday I visited the Danish hearing aid manufacturer Widex to see some of their 3D Printing of shells. Klaus Vaarbroe at Widex has developed Widex’ 3D Printing process over the past 11 years. He was very hospitable, showed me around and explained the different steps: order intake, scanning, modeling, printing, mounting and polishing. He […]