Disruption inom juridiken?

Det spekuleras om att marknaden för juridiska tjänster kommer utsättas för disruptiva förändringar framåt. Jag föreläste på VQ Forum den 18:e oktober på detta tema och försökte utreda hur digitaliseringen påverkar marknaden framöver. Ett referat är tillgängligt här.