The Entrepreneurial State?

I senaste numret av Ekonomisk Debatt recenserar jag Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State. Avslutningen ger en god sammanfattning:

“tonen är genomgående uppskruvad, bitvis raljant och emellanåt osaklig på ett sätt som inte anstår en forskare. När detta kombineras med en bristfällig teoretisk förståelse för innovationspolitik och en empiri som i bästa fall kan beskrivas som anekdotisk blir det svårt att ta Mariana Mazzucatos bok på allvar.”

Referens och länk nedan:
Sandström, C. (2015) Book review: The Entrepreneurial state (Anthem Press, 2013), Ekonomisk Debatt, No 3, p. 92-94, available here.

Kommer digital teknik stöpa om den högre utbildningen?

Digitaliseringen leder i stort sett alltid till sjunkande priser, vertikal desintegrering (sk unbundling), tilltagande konkurrens och ofta till att offentliga monopol (spel, radio, TV, aktiehandel, telefoni) kullkastas. Varför skulle universitetssektorn på sikt utgöra ett undantag?

I tidningen Universitetsläraren argumenterar jag att den högre utbildningen kan vara på väg mot ett antal omvälvningar de kommande åren. Artikeln kan läsas här.

3D Printing of Hearing Aids at Widex, Denmark

This Thursday I visited the Danish hearing aid manufacturer Widex to see some of their 3D Printing of shells. Klaus Vaarbroe at Widex has developed Widex’ 3D Printing process over the past 11 years. He was very hospitable, showed me around and explained the different steps: order intake, scanning, modeling, printing, mounting and polishing. He also shared some images of the process (the first three pictures below).

Picture1

Picture2

Picture6

With 3D Printing instead of manual labor, 50 percent of the previous workforce is now doing four times as much work – an eight fold productivity increase in Widex’ manufacturing of hearing aid shells. It should also be pointed out that the quality of 3D Printed shells is substantially higher.

Picture3

Widex headquarter, in Lynge, north of Copenhagen, Denmark.

Picture4

An old Hearing aid shell that was produced using Selective Laser Sintering (a form of 3D Printing) back in the early 2000s, a technology that was eventually rejected by Widex and the other hearing aid manufacturers.

Picture5

Widex was just recently received the European Patent Award for having patented the use of 3D Printing to make hearing aid shells.

Picture7