Rapport publicerad hos Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har släppt en rapport där Jerker Moodysson och Christian Sandström bidragit med ett kunskapsunderlag gällande Den Tredje Generationens Innovationspolitik och huruvida den kan bidra till transformativ omställning eller inte.

Rapporten i sin helhet kan läsas här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *