Uppstickare banar vägen för tekniksprång

Intervju med Christian Sandström hos Svenskt Näringsliv om innovation, teknikskiften och behovet av entreprenörskap här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *