De främsta innovationerna 1980-2015

Veckans affärer listar de främsta innovationerna under de senaste decennierna. Materialet tar sin utgångspunkt i min rapport, men det bör understrykas att jag inte gjort urvalet. Rapporten skrevs inte med syftet att ta reda på vilka som är de främsta innovationerna, utan för att belysa var och hur banbrytande innovationer har uppstått i Sverige historiskt. Texten kan läsas här.

The Entrepreneurial State?

I senaste numret av Ekonomisk Debatt recenserar jag Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State. Avslutningen ger en god sammanfattning:

“tonen är genomgående uppskruvad, bitvis raljant och emellanåt osaklig på ett sätt som inte anstår en forskare. När detta kombineras med en bristfällig teoretisk förståelse för innovationspolitik och en empiri som i bästa fall kan beskrivas som anekdotisk blir det svårt att ta Mariana Mazzucatos bok på allvar.”

Referens och länk nedan:
Sandström, C. (2015) Book review: The Entrepreneurial state (Anthem Press, 2013), Ekonomisk Debatt, No 3, p. 92-94, available here.

Symmetric Assumptions in the theory of disruptive innovation

In December 2014, I published a paper together with Henrik Berglund and Mats Magnusson, discussing the theoretical assumptions underpinning current theory theory on disruptive innovation. The paper can be read here, below an abstract:

The literature on disruptive innovation has convincingly explained why many established firms encounter problems under conditions of discontinuous change. Incumbents fail to invest in new technologies that are not demanded by their existing customers. This argument is grounded in resource dependency theory and the associated assumption that existing customers control a firm’s internal resource allocation processes. While the problem of disruptive innovation has been convincingly explained, there is still a need for managerial solutions. We argue that a key reason why such solutions are lacking can be found in the asymmetric assumptions made in the original theory of disruptive innovation. Specifically, we identify two related forms of asymmetry. First, the focal (incumbent) firm is treated as a collection of heterogeneous actors with different preferences, incentives and competencies, whereas firms in the surrounding environment are treated as if they contained no such heterogeneity. Second, the theory of disruptive innovation describes incumbents as controlled by their environment, but has failed to recognize that the environment can also be influenced. In this paper we argue that a more symmetric theory of disruptive innovation – i.e. one that treats all similar entities in the same way – opens up for a range of interesting managerial solutions.

Kommer digital teknik stöpa om den högre utbildningen?

Digitaliseringen leder i stort sett alltid till sjunkande priser, vertikal desintegrering (sk unbundling), tilltagande konkurrens och ofta till att offentliga monopol (spel, radio, TV, aktiehandel, telefoni) kullkastas. Varför skulle universitetssektorn på sikt utgöra ett undantag?

I tidningen Universitetsläraren argumenterar jag att den högre utbildningen kan vara på väg mot ett antal omvälvningar de kommande åren. Artikeln kan läsas här.

Är 3D Printing en Industriell Revolution?

På ESBRIs föreläsningsserie Estrad, föreläste jag den 1:e oktober om huruvida 3D Printing är en industriell revolution eller inte. Detta gjordes med utgångspunkt i min egen kartläggning av hörapparatsindustrins övergång till att använda tekniken för tillverkning av snäckor.

Föreläsningen kan ses på Esbris hemsida, här.

EFN Web TV gjorde en intervju, den kan ses här.

Tidningen Ingenjören skrev också om föreläsningen här.