Kategori: Disruptive innovation

 • Ny Bok: Digital Disruption

  Tillsammans med Nils Karlson har jag författat skriften Digital Disruption – Konsekvenser för företagande, individer och samhälle. Med utgångspunkt i forskning på området går boken på ett lättfattligt vis igenom digitaliseringens implikationer. Skriften kan laddas ner här.

 • Varför kan teknik slå politik?

  Artikeln ”Varför kan teknik slå politik?”, skriven av mig, Mirko Ernkvist, Christofer Laurell och Jan Jörnmark är nu publicerad i Ekonomisk Debatt. Vi förklarar hur och varför nya företag inte bara kan ta överhanden i ett teknikskifte, utan också varför detta sker i de fall då även existerande institutioner talar för de etablerade aktörerna. Mogna […]

 • Disruption inom juridiken?

  Det spekuleras om att marknaden för juridiska tjänster kommer utsättas för disruptiva förändringar framåt. Jag föreläste på VQ Forum den 18:e oktober på detta tema och försökte utreda hur digitaliseringen påverkar marknaden framöver. Ett referat är tillgängligt här.

 • Best Paper Award at ISPIM Innovation Summit in Brisbane

  Together with my co-author Christofer Laurell, we recevied the Knut Holt best paper award at ISPIM for our paper about Uber and the taxi industry. The article, which is titled ”Analysing Uber in Social Media – disruptive technology or institutional disruption?” will be published next year in International Journal of Innovation Management. The abstract can […]

 • Is 3D Printing a Disruptive Innovation?

  My work on 3D Printing and the Hearing aid industry is now published in the journal Technological Forecasting and Social Change. The paper can be retrieved here. The abstract can be found below: 3D Printing technologies have received extensive attention in recent years, but empirical investigations of how this technology is used for manufacturing are […]

 • Digital Disruption at SIME 2015

  My speech about disruptive technological change was recorded and can be found here, starting after 35 minutes of the video.

 • Video – hur påverkar digitaliseringen den högre utbildningen?

 • Symmetric Assumptions in the theory of disruptive innovation

  In December 2014, I published a paper together with Henrik Berglund and Mats Magnusson, discussing the theoretical assumptions underpinning current theory theory on disruptive innovation. The paper can be read here, below an abstract: The literature on disruptive innovation has convincingly explained why many established firms encounter problems under conditions of discontinuous change. Incumbents fail […]