Månad: februari 2017

  • Intervju om teknikskiften hos Teknikföretagen

    Min kritik av forskning kring disruptiva innovationer återges hos Teknikföretagen. Jag förespråkar en flerdimensionell och tvärvetenskaplig ansats och poängterar att alltför stor tilltro till enskilda forskare och teorier är vanskligt. Intervjun kan läsas här.

  • Ny Bok: Digital Disruption

    Tillsammans med Nils Karlson har jag författat skriften Digital Disruption – Konsekvenser för företagande, individer och samhälle. Med utgångspunkt i forskning på området går boken på ett lättfattligt vis igenom digitaliseringens implikationer. Skriften kan laddas ner här.