Intervju om teknikskiften hos Teknikföretagen

Min kritik av forskning kring disruptiva innovationer återges hos Teknikföretagen. Jag förespråkar en flerdimensionell och tvärvetenskaplig ansats och poängterar att alltför stor tilltro till enskilda forskare och teorier är vanskligt.

Intervjun kan läsas här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *