De främsta innovationerna 1980-2015

Veckans affärer listar de främsta innovationerna under de senaste decennierna. Materialet tar sin utgångspunkt i min rapport, men det bör understrykas att jag inte gjort urvalet. Rapporten skrevs inte med syftet att ta reda på vilka som är de främsta innovationerna, utan för att belysa var och hur banbrytande innovationer har uppstått i Sverige historiskt. Texten kan läsas här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *